Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

Regulamin korzystania ze studia fotograficznego Studio Po Zmroku
 
§ 1
 
1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest Industry Web Adam Lipner 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 21/18 NIP 6332084094, w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
 
§ 2
 
1.Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym.
2. Sprzęt fotograficzny (aparat, obiektywy itp.) nie wchodzi w zakres podstawowego wyposażenia studia.
3. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
4. Jeśli Najemca zauważy dysfunkcje sprzętu, należy niezwłocznie zgłosić je Wynajmującemu.
 
§ 3
 
1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie.
2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy. Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
3. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu.
4. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach.
 
§ 4
 
1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto.
3. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu poniżej 24h przed datą wynajmu -płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
4. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu pomiędzy 48-24h przed datą wynajmu - płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
 
§ 5
 
1. Rezerwacji studia można dokonać:
a. telefonicznie: 601 085 665
b. mailowo: info@studiopozmroku.pl
c. za pośrednictwem profilu studia na portalu społecznościowym facebook
2. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia) do momentu opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji.
 
§ 6
 
1. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
3. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.
 
§ 7
 
Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie korzystania ze studia fotograficznego Studio Po Zmroku” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.
 
§ 8
 
1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.